Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ (No3ΣΤ)
OSWALD WIRTH
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 38
/
Βάρος: 73 gr
Τιμή: 13.00€
Μη Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή

Α΄ έκδοσις 1943

Οσβαλτ Βίρτ «Le Symbolisme Hermetique». Άρθρον δημοσιευθέν κατά πρώτον εν τω περιοδικώ «Acacia» No Mai 1908 et Juin 1908 και είτα υπό του Dr Lauer εν τω Freimauer της Leipzig και εν τω Zentralblatt fur Okkultismus της Βιέννης. (Νr Febr.- Marz- April 1909).

«…Η προς εξέλιξιν ύλη, λέγουν οι Αλχημισταί, είναι συνηθέστατη και ανευρίσκεται πανταχού. Πρόκειται λοιπόν να την διακρίνωμεν απλώς, εις αυτά δε φαίνεται ότι εδράζει όλη η δυσκολία. Το πείραμα της εκλογής επαναλαμβάνεται συχνότατα εν τω Τεκτονισμώ, όπου Μυούμεν βεβήλους τους οποίους θα έπρεπε να απερρίπτωμεν εάν είμεθα πεπροικισμένοι διά μείζονος οξυδερκείας. Κάθε ξύλον δεν είναι κατάλληλον διά να κατασκευάσωμεν δι' αυτού έν άγαλμα Ερμού...» OSWALD WIRTH

Αξιολόγηση προϊόντος
Το προϊόν δεν εχει αξιολογηθεί
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης