Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
Ο ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ
WILLIAM Q. JUDGE
ISBN: 960-88228-4-X
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 192
/
Βάρος: 252 gr
Τιμή: 25.00€
Διαθέσιμο

Περιεχόµενα:

Θεοσοφία και Διδάσκαλοι - Γενικές Αρχές - Η Γήινη Άλυσος - Η Επταδική Σύσταση του Ανθρώπου - Σώµα και Αστρικό Σώµα - Κάµα-επιθυµία - Μάνας - Για τη Μετενσάρκωση - Συνέχεια πάνω στη Μετενσάρκωση - Επιχειρήµατα που υποστηρίζουν τη Μετενσάρκωση - Κάρµα - Κάµα Λόκα - Ντεβαχάν - Κύκλοι - Η Διαφοροποίηση των Ειδών-Ελλείποντες Κρίκοι - Φυσικοί Νόµοι, Δυνάµεις και Φαινόµενα - Ψυχικά Φαινόµενα και Πνευµατισµός.

Κεφάλαιο 1: ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

Γενικός ορισμός της Θεοσοφίας. Η ύπαρξη υψηλά αναπτυγμένων όντων στο Σύμπαν. Αυτά τα όντα είναι οι Μαχάτμα, Μύστες, Αδελφοί, Αντέπτ. Πως εργάζονται και γιατί τώρα παραμένουν κρυμμένοι. Η Ομάδα τους. Είναι τελειωμένα όντα από άλλες περιόδους εξέλιξης. Είχαν εμφανιστεί με διάφορα ονόματα στην ιστορία. Απολλώνιος, Μωυσής, Σολομών και άλλοι ήταν μέλη αυτής της αδελφότητας. Είχαν μία μοναδική διδασκαλία. Είναι εφικτοί διότι ο άνθρωπος μπορεί τελικά να γίνει όπως αυτοί. Συντηρούν την αληθινή διδασκαλία και προκαλούν την επανεμφάνισή της στη κατάλληλη στιγμή

Κεφάλαιο 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Μια θεώρηση των γενικών νόμων που κυβερνούν τον Κόσμο. Η επταπλή διαίρεση του συστήματος. Η πραγματική Ύλη δεν είναι ορατή και αυτό πάντοτε ήταν γνωστό στην Ομάδα. Ο Νους το ευφυές τμήμα του Κόσμου. Στον Συμπαντικό Νου εμπεριέχεται το επταπλό σχέδιο του Κόσμου. Η εξέλιξη προχωρά με βάση το σχέδιο στον Συμπαντικό Νου. Περίοδοι της εξέλιξης τερματίζονται, αυτή είναι η Νύχτα του Μπράχμα. Η Μωυσαϊκή απόδοση της Κοσμογένεσης έχει επισκιάσει τις σύγχρονες αντιλήψεις. Οι Εβραίοι είχαν απλά πάρει ένα τμήμα της διδασκαλίας από τους αρχαίους Αιγυπτίους. Η διδασκαλία συμφωνεί με την εσωτερική ερμηνεία της Γένεσης. Η γενική διάρκεια των περιόδων της Εξέλιξης. Ίδια διδασκαλία με αυτή του Χέρμπερτ Σπένσερ. Η παλαιά Ινδουιστική χρονολογία δίνει τις λεπτομέρειες. Η ιστορία του Ναού του Σολομώντα είναι αυτή της ανθρώπινης εξέλιξης. Η διδασκαλία πολύ αρχαιότερη της Χριστιανικής. Η πραγματική ηλικία του κόσμου. Ο άνθρωπος είναι ηλικίας άνω των 18.000.000 ετών. Η Εξέλιξη επιτυγχάνεται αποκλειστικά από τα Εγώ τα οποία τελικά γίνονται οι χρήστες των ανθρώπινων μορφών. Καθεμία από τις επτά αρχές του ανθρώπου προκύπτει από καθεμία από τις επτά μεγάλες διαιρέσεις του Σύμπαντος.

Κεφάλαιο 3: Η ΓΗΙΝΗ ΑΛΥΣΟΣ

Η διδασκαλία αναφορικά με τη Γη. Είναι επίσης επταπλή. Ανήκει σε μια περιφορά από την άλυσο των επτά που αντιστοιχεί στον άνθρωπο. Αυτές οι επτά δεν είναι χωρισμένες μεταξύ τους αλλά συνενωμένες. Η Γήινη άλυσος είναι η μετενσάρκωση μιας προηγούμενης παλαιότερης αλλά τώρα νεκρής αλύσου. Η σελήνη μας είναι ο ορατός αντιπρόσωπος αυτής της παλαιάς αλύσου. Η Σελήνη είναι τώρα νεκρή και σε συμπύκνωση. Η Αφροδίτη, ο Άρης κλπ. είναι μέρη άλλων αλύσων παρόμοιων με τη δική μας. Μία μάζα των Εγώ για κάθε άλυσο. Ο αριθμός, αν και ανυπολόγιστος, είναι πεπερασμένος. Η πορεία της εξέλιξής τους μέσω των επτά σφαιρών. Σε καθεμία αναπτύσσεται ένα ορισμένο τμήμα της φύσης μας. Στην τέταρτη σφαίρα η διαδικασία της συμπύκνωσης έχει αρχίσει και προσεγγίζει το όριο της.

Κεφάλαιο 4: Η ΕΠΤΑΔΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η σύσταση του ανθρώπου. Με ποιο τρόπο η διδασκαλία διαφέρει από την Χριστιανική. Η πραγματική διδασκαλία ήταν γνωστή τους πρώτους αιώνες αυτής της εποχής, εσκεμμένα αποσύρθηκε από ένα έθνος μη ικανό να την αντέξει. Ο κίνδυνος αν η δοξασία δεν είχε αποσυρθεί. Η επταπλή διαίρεση. Οι αρχές ταξινομημένες. Οι διαιρέσεις συμφωνούν με την άλυσο των επτά σφαιρών. Ο κατώτερος άνθρωπος είναι μια σύνθετη ύπαρξη. Η ανώτερή του τριάδα. Οι κατώτερες τέσσερις αρχές παροδικές και φθαρτές. Ο θάνατος αφήνει την τριάδα σαν το μόνο μόνιμο τμήμα μας. Τι είναι ο φυσικός άνθρωπος και τι ο άλλος αόρατος θνητός άνθρωπος. Ένας δεύτερος φυσικός άνθρωπος μη ορατός αλλά ωστόσο θνητός. Οι αισθήσεις ανήκουν στον αόρατο άνθρωπο και όχι στον ορατό.

Κεφαλαίο 5: ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το σώμα και η ζωτική αρχή. Το μυστήριο της ζωής. Ο ύπνος και ο θάνατος οφείλονται σε πλεόνασμα ζωής μη ανεκτό από τον οργανισμό. Το σώμα μια ψευδαίσθηση. Τι είναι το κύτταρο. Η ζωή είναι συμπαντική. Δεν είναι το αποτέλεσμα του οργανισμού. Το Αστρικό Σώμα. Από τι αποτελείται. Οι δυνάμεις του και οι λειτουργίες του. Είναι το πρόπλασμα του σώματος. Κατέχεται από όλα τα βασίλεια της φύσης. Η δύναμή του να ταξιδεύει. Τα πραγματικά αισθητήρια όργανα είναι στο αστρικό σώμα. Η θέση του αστρικού σώματος στις πνευματιστικές συνεδρίες. Το αστρικό σώμα εξηγεί την τηλεπάθεια, διόραση, διακοή και όλα τα παρεμφερή ψυχικά φαινόμενα.

Κεφάλαιο 6: ΚΑΜΑ – ΕΠΙΘΥΜΙΑ

Η τέταρτη αρχή, Κάμα Ρούπα, σημαίνει τα Πάθη και τις Επιθυμίες. Το Κάμα Ρούπα δεν δημιουργείται από το σώμα αλλά είναι η αιτία του σώματος. Αυτή είναι η εξισορροπητική αρχή των επτά. Είναι η βάση της δράσης και υποκινητής της θέλησης. Ορθή επιθυμία οδηγεί σε ορθή δράση. Αυτή η αρχή έχει μια ανώτερη και μια κατώτερη όψη. Η αρχή είναι στο αστρικό σώμα. Στο θάνατο συγχωνεύεται με το αστρικό σώμα και κατασκευάζει από αυτό ένα κέλυφος του ανθρώπου. Κατέχει δικές του δυνάμεις η φύση των οποίων έχει το δικό της αυτοματισμό. Αυτό το κέλυφος είναι το επονομαζόμενο «πνεύμα» των πνευματιστικών συνεδριών. Αποτελεί κίνδυνο για τη φυλή. Τα στοιχειακά βοηθούν αυτό το κέλυφος κατά τις πνευματιστικές συνεδρίες. Καμία ψυχή ή συνείδηση παρούσα. Αυτόχειρες και εκτελεσμένοι εγκληματίες αφήνουν ανθεκτικά κελύφη. Η αρχή της επιθυμίας είναι κοινή σε όλα τα οργανωμένα βασίλεια. Είναι το ζωώδες τμήμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι τώρα μια πλήρως αναπτυγμένη τετράδα, με τις ανώτερες αρχές εν μέρει αναπτυγμένες.

Κεφάλαιο 7: ΜΑΝΑΣ

Μάνας η πέμπτη αρχή. Η πρώτη του αληθινού ανθρώπου. Είναι η σκεπτόμενη αρχή και δεν είναι προϊόν του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος είναι μόνο το όργανό του. Πώς δόθηκε το φως του νου στους άνοες ανθρώπους. Τελειοποιημένα όντα από τα παλαιότερα συστήματα το έδωσαν σε μας, όπως αυτά το απέκτησαν από τους προκατόχους τους. Το Μάνας είναι η αποθήκη όλων των σκέψεων. Το Μάνας είναι ο προφήτης. Αν η σύνδεση μεταξύ Μάνας και εγκεφάλου σπάσει, το πρόσωπο αυτό αδυνατεί να αντιληφθεί. Τα όργανα του σώματος δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Το Μάνας διαιρείται σε ανώτερο και κατώτερο. Οι τέσσερεις ιδιαιτερότητές του. Οι Βούδας, Ιησούς και άλλοι είχαν Μάνας πλήρως αναπτυγμένο. Άτμα το Θείο Εγώ. Η μόνιμη ατομικότητα. Αυτή η μόνιμη ατομικότητα έχει περάσει μέσω κάθε είδους εμπειρίας σε πολλά σώματα. Μάνας και ύλη έχουν τώρα μια μεγαλύτερη δυνατότητα δράσης από προηγούμενους καιρούς. Το Μάνας κατευθύνεται από την επιθυμία και αυτό κάνει τη μετενσάρκωση μια αναγκαιότητα.

Κεφάλαιο 8: ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Γιατί είναι ο άνθρωπος έτσι όπως είναι, και πώς προέκυψε. Γιατί υπάρχει το Σύμπαν. Η Πνευματική και η φυσική εξέλιξη απαιτούν τη μετενσάρκωση. Η Μετενσάρκωση πάνω στο φυσικό πεδίο είναι επανενσωμάτωση ή αλλαγή της μορφής. Το σύνολο της ύλης της σφαίρας θα είναι σε μια πολύ μακρινή περίοδο, άνθρωποι. Η διδασκαλία είναι αρχαία. Ήταν γνωστή στους πρώτους Χριστιανούς. Διδάχθηκε από τον Ιησού. Τί μετενσαρκώνεται. Τα μυστήρια της ζωής προκύπτουν από ατελή ενσάρκωση των ανώτερων αρχών. Δεν υπάρχει μετενσάρκωση σε κατώτερες μορφές. Η ερμηνεία του Μανού πάνω σε αυτό.

Κεφάλαιο 9: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Προκαλούμενες αντιρρήσεις. Η επιθυμία δεν μπορεί να αλλάξει το νόμο. Πρώτες αφίξεις στον παράδεισο. Πρέπει να περιμένουν για μας. Η αναγνώριση της ψυχής μη εξαρτώμενη από την αντικειμενικότητα. Η κληρονομικότητα δεν είναι εμπόδιο. Τί είναι η κληρονομικότητα. Οι διαφορές δεν οφείλονται στην κληρονομικότητα. Η μετενσάρκωση δεν είναι άδικη. Τί είναι δικαιοσύνη. Δεν υποφέρουμε για τις πράξεις άλλων, αλλά για τις δικές μας πράξεις. Μνήμη. Γιατί δεν θυμόμαστε άλλες ζωές. Ποιός θυμάται; Πώς να ερμηνεύσουμε την αύξηση του πληθυσμού.

Κεφάλαιο 10: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Για τη φύση της ψυχής. Για τους νόμους του νου και της ψυχής. Για τις διαφορές του χαρακτήρα. Ανάγκη για πειθαρχία και εξέλιξη. Διαφορές στις ικανότητες. Η ατομική ταυτότητα το αποδεικνύει. Ο πιθανός στόχος της ζωής την καθιστά αναγκαία. Μια ζωή δεν είναι αρκετή για την πραγματοποίηση των σκοπών της Φύσης. Ο θάνατος από μόνος του δεν παρέχει καμία πρόοδο. Η μάθηση είναι πριν το θάνατο. Η αγριότητα και η φθορά των εθνών την υποστηρίζουν. Η εμφάνιση ιδιοφυών ανθρώπων οφείλεται στη μετενσάρκωση. Έμφυτες ιδέες κοινές στον άνθρωπο το αποδεικνύουν. Η αντίθεση στη διδασκαλία βασίζεται μόνο στην προκατάληψη.

Κεφάλαιο 11: ΚΑΡΜΑ

Ορισμός του όρου. Ένας άγνωστος όρος. Ένας ευεργετικός νόμος. Πώς η παρούσα ζωή επηρεάζεται από προηγούμενες πράξεις άλλων ζωών. Κάθε πράξη έχει μια σκέψη σαν ρίζα της. Μέσω του Μάνας επιδρούν σε κάθε προσωπική ζωή. Γιατί οι άνθρωποι γεννιούνται παραμορφωμένοι ή κάτω από κακές συνθήκες. Οι τρεις κατηγορίες του Κάρμα και τα τρία πεδία λειτουργίας του. Εθνικό και Φυλετικό Κάρμα. Ατομική δυστυχία και ευτυχία. Οι ρήσεις των Διδασκάλων σχετικά με το Κάρμα.

Κεφάλαιο 12: ΚΑΜΑ ΛΟΚΑ

Η πρώτη κατάσταση μετά το θάνατο. Πού και τί είναι παράδεισος και κόλαση; Ο θάνατος του σώματος μόνο το πρώτο βήμα του θανάτου. Ένας δεύτερος θάνατος μετά απ’ αυτόν. Διαχωρισμός των επτά αρχών σε τρεις τάξεις. Τί είναι το Κάμα Λόκα; Καταγωγή του Χριστιανικού καθαρτηρίου. Είναι μια αστρική σφαίρα με πολυάριθμες διαβαθμίσεις. Τα Σκάντας. Το αστρικό κέλυφος του ανθρώπου στο Κάμα Λόκα. Είναι απαλλαγμένο από την ψυχή, το νου και τη συνείδηση. Είναι το «πνεύμα» των πνευματιστικών συνεδριών. Ταξινόμηση των κελυφών στο Κάμα Λόκα. Οι Μαύροι Μάγοι εκεί. Η μοίρα των αυτόχειρων και άλλων. Προντεβαχανική μη συνειδητότητα.

Κεφάλαιο 13: ΝΤΕΒΑΧΑΝ

Το νόημα του όρου. Μια κατάσταση του Άτμα- Μπούντι- Μάνας. Λειτουργία του Κάρμα στο Ντεβαχάν. Η αναγκαιότητα για το Ντεβαχάν. Είναι ένα άλλο είδος σκέψης χωρίς φυσικό σώμα να την περιορίζει. Μόνο δύο πεδία λειτουργίας των αιτίων – υποκειμενικό και αντικειμενικό. Το Ντεβαχάν είναι ένα. Δεν υπάρχει εκεί χρόνος για την ψυχή. Διάρκεια παραμονής εκεί. Μαθηματικά της ψυχής. Μέση διάρκεια παραμονής εκεί είναι 1500 θνητά έτη. Εξαρτάται από τις ψυχικές ωθήσεις της ζωής. Η χρήση και ο σκοπός του. Σύμφωνα με τις τελευταίες σκέψεις κατά το θάνατο διαμορφώνεται η ντεβαχανική κατάσταση. Το Ντεβαχάν δεν είναι χωρίς νόημα. Βλέπουμε εκείνους που μένουν πίσω; Φέρνουμε τις εικόνες τους εμπρός μας. Οντότητες στο Ντεβαχάν έχουν τη δύναμη να βοηθήσουν εκείνους που αγαπούν. Τα διάμεσα δεν μπορούν να συναντήσουν εκείνους στο Ντεβαχάν εκτός από σπάνιες περιπτώσεις όταν το άτομο είναι αγνό. Μόνο οι Αντέπτ μπορούν να βοηθήσουν εκείνους στο Ντεβαχάν.

Κεφάλαιο 14: ΚΥΚΛΟΙ

Μια από τις πλέον σπουδαίες δοξασίες. Αντίστοιχες λέξεις στα Σανσκριτικά. Λίγοι κύκλοι γνωστοί στη Δύση. Προκαλούν την επανεμφάνιση προηγούμενων ζωντανών προσωπικοτήτων. Επιδρούν στη ζωή και την εξέλιξη. Πότε ήρθε η πρώτη στιγμή. Ο πρώτος ρυθμός δόνησης καθορίζει τις επακόλουθες. Όταν ο άνθρωπος αφήνει τη σφαίρα οι δυνάμεις πεθαίνουν. Αναστατώσεις και κατακλυσμοί. Η Μετενσάρκωση και το Κάρμα συνδεόμενα με τον κυκλικό νόμο. Οι πολιτισμοί κινούνται κυκλικά προς τα πίσω. Ο κύκλος των Αβατάρ. Οι Κρίσνα, Βούδας και άλλοι έρχονται κατά κύκλους. Μικρότερες προσωπικότητες και μεγάλοι ηγέτες. Η συνάντηση των κύκλων προκαλεί αναστατώσεις. Η Σελήνη, ο Ήλιος και οι Αστρικοί κύκλοι. Οι ατομικοί κύκλοι και αυτοί της μετενσάρκωσης. Η κίνηση μέσω των αστερισμών και το νόημα της ιστορίας του Ιωνά. Το Ζωδιακό ρολόι. Πώς οι ιδέες εντυπώνονται και συντηρούνται από τα έθνη. Η αιτία για τους σεισμούς, τις παγκόσμιες φωτιές, τους παγετώνες και τις πλημμύρες. Οι Βραχμανικοί κύκλοι.

Κεφάλαιο 15: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΡΙΚΟΙ

Η τελική καταγωγή του ανθρώπου μη ανακαλύψιμη. Ο άνθρωπος δεν προέκυψε ούτε από ένα απλό ζεύγος, ούτε από τα ζώα. Επτά φυλές ανθρώπων εμφανίστηκαν ταυτόχρονα πάνω στη σφαίρα. Τώρα συγχωνεύονται και θα διαφοροποιηθούν. Οι Ανθρωποειδείς Πίθηκοι. Η καταγωγή τους. Προήλθαν από τον άνθρωπο. Είναι απόγονοι που προέκυψαν από την αφύσικη ένωση στον τρίτο και τέταρτο γύρο. Οι Καθυστερημένες Φυλές. Τα απόκρυφα βιβλία σχετικά με το θέμα. Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά των πιθήκων ερμηνευμένα. Τα κατώτερα βασίλεια από άλλες σφαίρες. Η διαφοροποίησή τους από τη νοήμονα παρέμβαση των Ντυάνι. Το μέσο σημείο της εξέλιξης. Αστρικές μορφές παλαιών Γύρων στερεοποιημένες σε φυσικούς Γύρους. Ελλείποντες κρίκοι, τί είναι και γιατί η Επιστήμη αδυνατεί να τους ανακαλύψει. Ο στόχος της Φύσης σε όλο αυτό το έργο.

Κεφάλαιο 16: ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Μη αληθινή ψυχολογία στη Δύση. Υπάρχει στην Ανατολή. Άνθρωπος ο καθρέπτης όλων των δυνάμεων. Η βαρύτητα μόνο ο μισός νόμος. Η σπουδαιότητα της πολικότητας και της συνοχής. Καθιστώντας τα αντικείμενα αόρατα. Η Φαντασία πανίσχυρη. Τηλεπάθεια. Το διάβασμα της σκέψης είναι κλοπή. Τηλεκίνηση, διόραση, διακοή και ενόραση. Εικόνες στο Αστρικό Φως. Όνειρα και οράματα. Εμφανίσεις. Πραγματική διόραση. Το εσωτερικό ερέθισμα προκαλεί την εξωτερική εντύπωση. Αστρικό Φως, ο καταγραφέας των πάντων.

Κεφάλαιο 17: ΨΥΧΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο Πνευματισμός, ένας ανεπιτυχής όρος. Θα έπρεπε να καλείται νεκρομαντεία και λατρεία των νεκρών. Αυτή η λατρεία δεν γεννήθηκε στην Αμερική. Η πρακτική, από παλιά γνωστή στην Ινδία. Τα καταγραμμένα γεγονότα αξίζουν εξέταση. Οι Θεόσοφοι παραδέχονται τα γεγονότα αλλά τα ερμηνεύουν διαφορετικά από τον «πνευματιστή». Η εξέταση περιορίζεται στο ερώτημα αν ο νεκρός επιστρέφει. Οι νεκροί δεν επιστρέφουν έτσι. Ο κύριος όγκος των επικοινωνιών είναι από τα αστρικά κελύφη του ανθρώπου. Αντιρρήσεις στους ισχυρισμούς που προβάλλονται από τα διάμεσα. Υλοποίηση και τί είναι. Μια μάζα ηλεκτρομαγνητικής ύλης με μια εικόνα πάνω της από το αστρικό φως, ή το αστρικό σώμα του διάμεσου προβλημένο από το ζωντανό σώμα; Ανάλυση των νόμων που θα γνωστοποιηθούν πριν τα φαινόμενα μπορέσουν να κατανοηθούν. Η χροιά της «ανεξάρτητης φωνής». Σπουδαιότητα του αστρικού βασιλείου. Οι κίνδυνοι της διαμεσότητας. Προσπάθεια προς απόκτηση αυτών των δυνάμεων για χρήμα ή ιδιοτελείς σκοπούς είναι επικίνδυνη. Ο Κυκλικός νόμος ορίζει τη μείωση της δύναμης αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός της Ομάδας.

***Το βιβλίο αυτό είχε εκδοθεί από το Κέντρο Μεταφυσικής Ενημέρωσης***


### Αυτό το βιβλίο υπάρχει και με ελαφρές φθορές - γρατζουνιές στο εξώφυλλο ή στο οπισθόφυλλο ή κάποιες σελίδες είναι τσαλακωμένες οι οποίες όμως διαβάζονται κανονικά. Εάν δεν σάς ενοχλεί με αυτά τα ελαττώματα, πατήστε εδώ και θα γίνει ανακατεύθυνση στο ίδιο βιβλίο στην κατηγορία ''Ταλαιπωρημένα'' των εκδόσεων Τετρακτύς με έκπτωση περίπου 35% ###

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 4
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης