Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ (Νο9)
ELIPHAS LEVI [Κατά μετάφρασιν Πέτρου Γράβιγγερ]
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Εκδόσεις: ΔΙΜΕΛΗ
Μέγεθος: 15x21 cm
Σελίδες: 384
/
Βάρος: 482 gr
Τιμή: 31.00€
Άμεσα Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή

Διατάξεις και αρχαί των μαγικών έργων · Ατομική προπαρασκευή του μάγου · Εναλάσσουσα χρήσις των δυνάμεων · Αναγκαίαι αντιδράσεις εν τη πράξει · Ταυτόχρονος προσβολή και άμυνα · Το μυστρίον και το ξίφος των εργατών του Ναού · Χρησιμοποίησις της τριάδος κατά τους μαγικούς εξορκισμούς και θυσίας · Το τρίγωνον των επικλήσεων και των εμβλημάτων · Οι τριγωνικοί συνδυασμοί · Η μαγική τρίαινα του Παράκελσου · Τα απόκρυφα στοιχεία και η χρησιμοποίησις αυτών · Εξορκισμός των τεσσάρων · Τρόπος δαμασμού και αιχμαλωτίσεως των στοιχειακών πνευμάτων και κακοποιών οντοτήτων · Παράκλησις των Συλφίδων · Επί του άλατος · Επί της τέφρας · Εξορκισμός του Ύδατος · Παράκλησις των Νηρηΐδων, των Σαλαμανδρών και των Χθονίων · Χρήσις και καθιέρωσις του πεντάκτινου αστέρος · Εφαρμογή της βουλήσεως επί του μεγάλου μαγικού παράγοντος · Ο φυσικός μεσάζών και ο υπερφυσικός διάμεσος · Τελετουργίαι, ενδύματα και αρώματα ειδικά για τας επτά ημέρας της εβδομάδος · Κατασκευή των επτά περιάπτων · Καθιέρωσις των μαγικών οργάνων · Προφυλάξεις αίτινες δέον να λαμβάνονται κατά την εκτέλεσιν των μεγάλων έργων της Επιστήμης · Μυητικαί τελετουργίαι και σκοπός αυτών · Χρήσις των εμβλημάτων · Τα αρχαία και νεώτερα μυστήρια αυτών · Ιεζεκιήλ και `Αγιος Ιωάννης · Τρόποι σχηματισμού της μαγικής αλύσσου · Μέθοδοι και απόρρητα του Μεγάλου Έργου · Τυπικόν δια την ανάστασιν των νεκρών και την νεκρομαντείαν · Αι μεταμορφώσεις · Μέσον προς μετατροπήν της φύσεως των όντων · Ο δακτύλιος του Γύρου · Λέξεις προκαλούσας τας μςταμορφώσεις · Ο Διάβολος · Ο Μενδήσιος τράγος και η λατρεία του ·Τελετουργείαι μαγγανειών και φαρμακείων · Τρόπος εξουδετερώσεως αυτών · Μαντική δια των αστέρων · Πλανισφαίριον του GAFAREL · Πως δυνάμεθα να αναγιγνώσκωμεν επί του ουρανού το πεπρωμένον των ανθρώπων και των εθνών · Παρασκευή των μαγικών φίλτρων · Τρόπος επιδράσεως επί του πεπρωμένου · Προφυλακτικά και θεραπευτικά μέτρα · Η Φιλοσοφική Λίθος · Πως πρέπει να την διατηρώμεν, να την διαλύωμεν κατά μέρη και είτα να την ανασυνθέτωμεν · Η θαυματουργεία · Απόκρυφος θεραπευτική · Θερμαί και ψυχραί εμφυσήσεις · Μαγνητικαί διελεύσεις με επαφήν και άνευ επαφής · Επίθεσις των χειρών · Διάφοραι ενέργειαι της σιέλου · Το έλαιον και ο οίνος · Το μασάζ · Τυπικόν των μαντικών έργων · Πιθανόν μέλλον της Ευρώπης και του Κόσμου · Πως ολόκληρος η Ιερά Επιστήμη έχει περιληφθεί εις το απόκρυφον βιβλίον του Ερμού (Το Ταρώ) ·

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 4
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης