Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ (Νο34)
ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 66
/
Βάρος: 98 gr
Τιμή: 14.00€
Άμεσα Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή

Πυθαγορείων Γνώμαι Χρυσαί.
Πυθαγορείων Ακούσματα και Σύμβολα.

...Απεφασίσαμεν να παρουσιάσωμεν περί τα 100 τοιαύτα Ακούσματα και Σύμβολα εις την πρωταρχικήν των αρχαίαν Ελληνικήν διατύπωσιν και να παραθέσωμεν σύντομα σχόλια διαφόρων διανοητών, προς διάδοσιν των αληθώς αριστουργηματικών τούτων αποφθεγμάτων μεταξύ των νεωτέρων Ελλήνων.
Είναι όντως λυπηρόν τοιούτοι θησαυροί σοφίας, ισάξιοι του μεγίστου Διδασκάλου της Ελληνικής Αρχαιότητος, να παραμένουν άγνωστοι ή διεσπαρμένοι εις βιβλία και πάντως εις ελάχιστον αριθμόν.

Προ των Ακουσμάτων και Συμβόλων, δεν εκρίναμεν άσκοπον να παραθέσωμεν αριθμόν άλλων συντόμων ρητών, ευνοήτων όμως και μη χρηζόντων ιδιαιτέρας ερμηνείας, τα οποία εκλήθησαν υπό των αρχαίων Γνώμαι Χρυσαί ή Παροιμίαι (Similitudes).

Παραδίδοντες δια πρώτην φοράν -καθ' όσον γνωρίζομεν- εις την απλήν καθαρεύουσαν μίαν τοσούτον σημαντικήν εργασία, ευχόμεθα όπως συμβάλη αύτη εις την πνευματικήν καθοδήγησιν των νεωτέρων Ελλήνων, συμφώνως προς το πνεύμα του Μεγάλου Σαμίου Μύστου και Διδασκάλου ολοκλήρου της Δύσεως...
Πέτρος Γράβιγγερ

Σας παραθέτωμεν κάποια Ακούσματα.
Ακουσμα 28: ''Μη προσπαθής να φωτίσης με κηρίον το τείχος''
Ακουσμα 41: ''Παρά λύχνον μη εσοπτρίζου''
Ακουσμα 76: ''Ου φονεύσεις όφιν καταφυγόντα εις την οικίαν σου''

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 1
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης