Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΝΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ - ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, ΣΤΟΒΑΙΟΥ, FESTUGIERE κ.α. (Νο40)
ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 232
/
Βάρος: 295 gr
Τιμή: 23.00€
Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή

Α΄έκδοσις 1972

...(είναι) δια τους αρχαίους Έλληνας, όσον και δια πάντα διανοούμενον το βασικόν πρόβλημα και ο ακρογωνιαίος λίθος πάσης ερεύνης και πάσης αποκαλύψεως, όντως ο ανθρωπος είναι όχι μόνον το επίκεντρον των ερευνών του ανθρώπου, αλλά κατά την εσωτερική Παράδοσιν και ο οικουμενικός διάμεσος, ο παγκόσμιος Μεσίτης, η γέφυρα συνδέσεως του κάτω μετά του άνω, της Γης και του Ουρανού. Οπως ο Αδάμ-Κάδμος, ο θείος Λόγος, είναι ο οικουμενικός Μεσίτης εν τω Κόσμω, ο Άνθρωπος-Αδάμ είναι ο μεσολαβητής και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των ανθρώπων και του Λόγου, ο θείος εντολοδόχος ο μεταβιβάζων εις τας ανθρωπίνους ψυχάς δια του λόγου του τα θεία ρήματα και τας εντολάς αι οποία θα επαναφέρουν την Ανθρωπότητα εις τους κόλπους της θεότητος εξ' ης απασπάσθη και μέλλει να απανέλθη σοφωτέρα, ισχυροτέρα, ικανοτέρα.

Τον πρωτεύοντα ρόλο εις το εργον τούτο της οικουμενικής αποκαταστάσεως παίζει ο Νους και η Ψυχή του Ανθρώπου. Δια τουτο η ενδελεχής μελέτη του θέματος αυτού αξίζει να γίνη με όλη την δυνατήν φρόνησιν, αλλά και επιμέλειαν...

Π. Γράβιγγερ

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 2
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης