Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΙΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ (Νο28-29)
JEAN MALLINGER [Κατά μετάφρασιν Π. Γράβιγγερ]
ISBN: 960-7759-16-Χ
Μέγεθος: 12x17 cm
Σελίδες: 210
/
Βάρος: 176 gr
Τιμή: 17.00€
Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή/Ιδεοθέατρον

Α΄έκδοσις 1975

Ο Jean Mallinger υπήρξε ο επικεφαλής του Τάγματος των Πυθαγορείων της Γερμανίας. Η βαθύτητα του πνεύματός του αποδεικνύεται από τα δύο έργα που παρουσιάζονται στην Ελληνική με την εξαίρετη μετάφραση του Πέτρου Γράβιγγερ.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

Το μυστικό των κυάμων • Ο άρτος και το άλας • Η Πυθαγόρειος προσευχή • Η κάθοδος της ψυχής και η μαγεία του οφθαλμού • Στοιχεία επί των απορρήτων του θανάτου • Η πλάνη της καύσεως των νεκρών • Τα πεπρωμένα της ψυχήςo Γέφυρα μεταξύ ζώντων και νεκρών.

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ

Ο βίος του Πλουτάρχου παρά τω Αμμωνίω τω Αθηναίω • Αποδημία του Πλουτάρχου εις Αίγυπτον και εις Ρώμην • Τα φιλοσοφικά του μαθήματα • Η επιστροφή του εις την Χαιρώνειαν • Ο θάνατος αυτού • Πλούταρχος, • Μεμυημένος, • Πυθαγόρειος • Τα απόρρητα του Ζώντος Πυρός • Το πρώτον μυστικόν του Πυρός: είναι Ον ζων • Συνέπειαι της εμψυχώσεως ταύτης: θρησκευτικαί διατάξεις σχετικαί με το Ιερόν Πυρ • Το δεύτερον μυστικόν του Πυρός: είναι τροφή των θεών • Αι δυνάμεις του Πυρός • Επικουρία εκ μέρους του Πυρός • Από τον Πλούταρχον εις τον Φραγκίσκον της Ασσίζης • Τα μυστικά των ζώντων αγαλμάτων των θεών • Τα ''έμψυχα αγάλματα''των Αρχαίων • Η προέλευσίς των • Η καθιέρωσίς των • Ερμηνεία και αποτελέσματα των τύπων τούτων • Ο μυστηριώδης Ερυθραίος • Η μυστική Κοσμοσοφία και η καταγωγή της • Η επάνοδος του ''Μεγάλου Ενιαυτού'' • Τα απόρρητα του Άδου • Το ζήτημα της ανθρώπινης ψυχής • Η ψυχή μας είναι ηλιακής προελεύσεως και εκτελεί τον περίπλουν της • Η διέλευσις δια μίας πρώτης σκοτίας • Τα πεπρωμένα των ψυχών επί της Σελήνης: Κρίσις, Πτώσις ή δεύτερος θάνατος • Τα μυστικά του Σοφού • Ο Σοφός δεν γηράσκει • Γιγνώσκει να σιγά • Δέον να ανεύρη τον Θεόν εν εαυτώ • Δέχεται την υποστήριξιν των πνευματικών δυνάμεων • Δεν φοβείται τον θάνατο που είναι η θύρα της απολυτρώσεώς του.

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 2
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης