Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ (Νο33)
ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
ISBN: 960-7921-41-0
Μέγεθος: 12x16 cm
Σελίδες: 264
/
Βάρος: 216 gr
Τιμή: 19.00€
Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή/Ιδεοθέατρον

Α΄έκδοσις 1967

Οι δονήσεις (κραδασμοί - ταλαντώσεις) αποτελούν σήμερα για τον άνθρωπο ένα βασικό ζήτημα που είναι αλληλένδετο με τον σύγχρονο τεχνοκρατικό πολιτισμό. Όμως τους παλαιούς χρόνους, οι μεγάλοι Φιλόσοφοι και Μύστες χρησιμοποιούσαν την Μαγεία, δηλαδή την υπερβατική Φυσική, για να ενεργοποιήσουν δυνάμεις προς εκδήλωση διαφόρων φαινομένων. Οι δυνάμεις αυτές ''είναι είτε άλογοι (μηχανικαί) φυσικαί δυνάμεις, παλμικής υφής, ανάλογοι προς τας του φωτός, του ήχου, του ηλεκτρισμού κ.κ., είτε λογικές οντότητες των ανωτέρων του υλικού πεδίων. Η μόνη διαφορά είναι ότι η παλμική δόνησις, όπως εκτίθεται εις τα επιστημονικά συγγράμματα, είναι προϊόν βαθείας μελέτης του φαινομένου τούτου επί της ύλης, ενώ η Απόκρυφος Φιλοσοφία, χωρίς να αντιφάσκη προς τα επιστημονικά ταύτα δεδομένα, ευρύνει το πεδίον ερεύνης τής επί των ανωτέρων της ύλης καταστάσεων και εφαρμόζει τους ιδίους νόμους επί λεπτοτέρων πεδίων''. Η δύναμις του Λόγου και των θείων ονομάτων • Τελετουργικοί τύποι - Τυπολογία • Κίνησις - Αδράνεια - Ρυθμός • Ο δημιουργικός Λόγος - Ο ανθρώπινος λόγος • Τα θεία ονόματα και αι ''μαγικαί λέξεις'' • Η δύναμις των ονομάτων εις τους Αιγυπτίους, εις τους Εβραίους, Ασσυρίους, Βαβυλωνίους • Πρώτοι Χριστιανικοί αιώνες - Μεσαίων • Η εποχή της ''φυσικής μαγείας'' • Ηχος και μουσική • Η μουσική ως ηθικός και εκπολιτιστικός παράγων • Η αληθής αιτία των ηθικών επιδράσεων της μουσικής • Προέλευσις της μουσικής • Η μουσική ως ιαματικός παράγων • Εφαρμογαί της μουσικής εις την θεραπευτικήν • Αι επωδαί και τα μάντραμ • Μουσικαί ανταποκρίσεις εις την Αλχημείαν • Αι θεραπευτικαί επωδαί • Ουράνιος μουσική • Περί αρωμάτων και θυμιαμάτων • Τελετικαί χειρονομίαι - Βηματισμός • Ρυθμικαί κινήσεις - Τελετικός χορός • Το φως και τα χρώματα • Φυλακτήρια - Τελέσματα - Εμβλήματα.

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 1
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης