Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
Περιοδικό "Νέος Πυθαγόρας" - 1891 [16 τεύχη διαθέσιμα σε PDF]

Περιοδικό "Νέος Πυθαγόρας" - 1891 [16 τεύχη διαθέσιμα σε PDF]

Νέος Πυθαγόρας – Περιοδικόν Επιμηνιαίον

Εσωτερική έρευνα και Φιλοσοφία, Πνευματισμός, Απόκρυφες επιστήμες, Ελευθεροτεκτονισμός

1891 (16 τεύχη, 608 σελίδες) Αθήναι, Ελλάδα
Γλώσσα: Ελληνική
Εκδότης Θ. Δόμινος (Λεφάκης)
Τύποις Ανέστη Κωνσταντινίδη
Τιμή τεύχους 5,5 δραχμαί

Περιγραφή (Δρ Λέανδρος Λεφάκης):
Μία από τις σπανιότερες επιθεωρήσεις στο γνωστικό πεδίο της παραψυχολογίας, του αποκρυφισμού και της εν γένει εσωτερικής οδού, η οποία κυκλοφόρησε το έτος 1891 (τελευταίο τεύχος εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1891) με φροντίδα του Θ. Λεφάκη του επονομαζόμενου Δόμινου, συγγραφέα της εμβληματικής μελέτης Περί Ελευσινίων Μυστηρίων και Μαντείων το 1896.

Το συγκεκριμένο αρχείο διασώθηκε και ψηφιοποιήθηκε με μέριμνα και δαπάνες της κας Μαρίας Βασιλοπούλου και είναι το μόνο γνωστό το οποίο είναι πλήρες.