Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Χωρίς να θεωρούμε ότι έχουμε καταγράψει όλα τα αξιόλογα βιβλία εσωτερισμού, μυστικισμού, αποκρυφισμού, τεκτονισμού, ροδοσταυρισμού κλπ. που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, θα θέλαμε να μάς επιτρέψετε να σας προτείνουμε κάποια καλά βιβλία που κυκλοφορούν (ή που κυκλοφόρησαν και να εξαντλήθηκαν, χωρίς να γνωρίζουμε εάν θα επανεκδοθούν) στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν καταγράψει και ξεχωρίσει μια ομάδα ανθρώπων -αδελφοί, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία και αγάπη- για την "πνευματική τροφή".
Εδώ σας χαρακτηρίζουμε με τα γράμματα (Α) ή (Β) ή (Γ) την "δυσκολία" των αντίστοιχων βιβλίων, θεωρώντας απαραίτητο, στη κάθε θεματολογία, την ανάγνωση του επιπέδου (Α), για να μεταβούμε στο (Β) και μετά στο (Γ).
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία LOUIS CLAUDE DE SAINT MARTIN: Περί Πλανών και Αληθείας. - ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ: Ο κάτοικος του Σύμπαντος. -ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ: Πνευματικαί Ιδέαι.-ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΠΛΑΤ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ: Στοιχεία Βιονομίας. - ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΠΛΑΤ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ: Φως εκ των Ένδον. - ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία JULIUS EVOLA: Η Μεταφυσική του Φύλου.- ΟΞΥ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία MIRCEA ELIADE: Κόσμος και Ιστορία. Ο Μύθος της αιώνιας επιστροφής.- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία MIRCEA ELIADE: Κόσμος και Ιστορία. Ο Μύθος της αιώνιας επιστροφής.- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Β)
Δωρεάν
αποστολή
με αγορές άνω των 100€