Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Χωρίς να θεωρούμε ότι έχουμε καταγράψει όλα τα αξιόλογα βιβλία εσωτερισμού, μυστικισμού, αποκρυφισμού, τεκτονισμού, ροδοσταυρισμού κλπ. που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, θα θέλαμε να μάς επιτρέψετε να σας προτείνουμε κάποια καλά βιβλία που κυκλοφορούν (ή που κυκλοφόρησαν και να εξαντλήθηκαν, χωρίς να γνωρίζουμε εάν θα επανεκδοθούν) στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν καταγράψει και ξεχωρίσει μια ομάδα ανθρώπων -αδελφοί, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία και αγάπη- για την "πνευματική τροφή".
Εδώ σας χαρακτηρίζουμε με τα γράμματα (Α) ή (Β) ή (Γ) την "δυσκολία" των αντίστοιχων βιβλίων, θεωρώντας απαραίτητο, στη κάθε θεματολογία, την ανάγνωση του επιπέδου (Α), για να μεταβούμε στο (Β) και μετά στο (Γ).
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία Θ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ: Οι Μάγοι της Φιλοσοφίας. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (Α)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗ: Το Σημειωματάριον ενός Μύστου. - ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ (Α)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ: Περί τροφής και ακρεοφαγίας. ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ (Α)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία TITUS BURCHARDT: Το Σκάκι και ο Συμβολισμός του.- ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ (Α)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία JUAN-EDUARDO CIRLOT: Το Λεξικό των Συμβόλων.- ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ (Α)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ: Περί Θεών και Κόσμων. - ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ: Σχόλια εις τα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων. 064 Γράβιγγερ. - ΔΙΜΕΛΗ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ: Ο Πυθαγόρας και η Μυστική Διδασκαλία των Πυθαγορείων.- ΔΙΜΕΛΗ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία L. CLAUDE DE SAINT MARTIN: Ecce Homo - ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ (Β)
  • 23/11/2013 | Φιλοσοφία RENE GUENON: Η Βασιλεία της ποσότητας και τα σημεία των καιρών. - ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ (Β)
Δωρεάν
αποστολή
με αγορές άνω των 100€