Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ
OSWALD WIRTH [κατά μετάφρασιν Μιχ.Ο. Γεράκη]
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 84
/
Βάρος: 125 gr
Τιμή: 13.00€
Μη Διαθέσιμο

Το Βάθος του Τεκτονισμού και αι σχέσεις του με την Αλχημείαν

Κατά μετάφρασιν Μιχ.Ο.Γεράκη
Εκδοτικός οίκος Μ. Γεράκη, οδός Καρνάκ 1- Αλεξάνδρεια 1938

Νέα εκτύπωσις από τις εκδόσεις ΔΙΜΕΛΗ

Εκ του προλόγου του μεταφραστού :

...Ο αδελφός Οσβαλντ Γουίρθ σπουδάσας την Αλχημεία και τας Ερμητικάς Επιστήμας διέγνωσε τας σχέσεις αι οποίαι υπάρχουν μεταξύ αυτών και του Τεκτονισμού και τούτο εκθέτει εις την μελέτην την οποίαν δημοσιεύομεν περαιτέρω...

Περιεχόμενα: Εν Μυστηριώδες εγγραφον · Το Τεκτονικόν Μυστικόν · Η Μύησις · Αι Απόκρυφαι Επιστήμαι · Η Τεκτονική Αλχημεία · Ο Φωτισμός · Η Χρυσοποίϊα · Τεκτονικά Σύμβολα · Ο Συμβολισμός · Οι Λαμπτήρες · Ιεραρχία · Οι δύο Κίονες.

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 1
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης