Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Νο63) [Φωτοτυπημένο από πολυγραφημένο κείμενο]
Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ - RENE GUENON
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 21x15 cm
Σελίδες: 369
/
Βάρος: 474 gr
Τιμή: 37.00€
Μη Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή

Α΄έκδοσις 1971

Φωτοτυπημένο από πολυγραφημένο κείμενο

Μετάφρασις εκ του Γαλλικού αντιτύπου υπό Ανδρέα Δεληγιάννη.

~~~ Rene Guenon ~~~

Μέρος 1ον: Προεισαγωγικαί θεωρήσεις
Ανατολή και Δύσις. Η Απόκλισις. Η υπέρ του κλασσικού πολιτισμού προκατάληψις. Αι μεταξύ των λαών της αρχαιότητος σχέσεις. Το ζήτημα της χρονολογίας. Αι εκ της γλώσσης δυσκολίαι.

Μέρος 2ον: Γενικαί μορφαί της Ανατολικής σκέψεως
Αι Μεγάλαι Διαιρέσεις της Ανατολής. Αι Αρχαί της Ενότητος των Ανατολικών Πολιτισμών. Η Έννοια της Παραδόσεως. Παράδοσις και Θρησκεία. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της Μεταφυσικής. Αι σχέσεις της Μεταφυσικής μετά της Θεολογίας. Συμβολισμός και Ανθρωποφορμισμός. Μεταφυσική και Φιλοσοφική σκέψις. Εσωτερισμός και Εξωτερισμός. Η Μεταφυσική πραγμάτωσις.

Μέρος 3ον: Αι Ινδουιστικαί Διδασκαλίαι
Η ακριβής έννοια της λέξεως ''Ινδουιστική''. Το άφθορον της Βέδα. Ορθοδοξία και Ετεροδοξία. Παρατηρήσεις επί του Βουδδισμού. Ο Νόμος του Μανού. Η Αρχής της συστάσεων των Τάξεων. Σιβαϊσμός και Βισνουισμός. Αι απόψεις της Διδασκαλίας. Η Νγιάγυα. Η Βαϊσεσίκα. Η Σανκίγυα. Η Γιόγκα. Η Μιμάνζα. Η Βεντάντα. Συμπληρωματικαί παρατηρήσεις. Η εκ Παραδόσεως Διδασκαλία.

Μέρος 4ον: Αι ερμηνείαι των Δυτικών
Η Ακαδημαϊκή επί της Ανατολικής Γνώσεως Επιστήμη. Η Επιστήμη των θρησκειών. Ο Θεοσοφισμός. Η δυτικοποιημένη Βεντάντα. Τελευταίαι παρατηρήσεις. Συμπεράσματα. Σημειώσεις

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 3
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης