Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ FRANCKEN - 1783 Μέρος Α '
Οι Βαθμοί της Τελειοποίησης (4ος - 14ος)
ΛΕΦΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ISBN: 978-960-92019-3-3
Μέγεθος: 17x24 cm
Σελίδες: 275
/
Βάρος: 700 gr
Τιμή: 30.00€
Μη Διαθέσιμο

Εκδόσεις "Εταιρεία Ερευνών Σκωτικού Τύπου"
Αθήνα 2019

Mετάφραση τυπικών Δημήτριος Πολυχρόνης

Κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2019 το πρώτο μέρος του Χειρογράφου Francken. Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να αποκαταστήσει γλωσσικά και υφολογικά σε συνήθη γλώσσα ελληνικού τεκτονικού τυπικού το κείμενο του Χειρογράφου του 1783. Ως βάση χρησιμοποιήθηκε η έκδοση του Ιδρύματος Latomia (2000) και των εκδόσεων Kessinger (2010), κυρίως όμως η πρόσφατη φωτογραφική αναπαραγωγή (2017) του ίδιου του κειμένου από το Ύπατο Συμβούλιο της Βόρειας Τεκτονικής Δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και προγενέστερες και μεταγενέστερες ιδιωτικές μεταγραφές προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια συγκεκριμένων τύπων, εκφράσεων και λέξεων του κειμένου και ειδικά εβραϊκών λέξεων ή λέξεων άγνωστης προέλευσης που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε τεκτονικά κείμενα.

Η απόφαση να χωριστεί το κείμενο σε δύο μέρη έγινε με γνώμονα την καλύτερη παρουσίαση του κειμένου, ιδίως δε με γνώμονα το αναντίρρητο ιστορικά γεγονός ότι οι πρώτοι έντεκα βαθμοί του Τύπου του Βασιλικού Μυστικού απηχούν μία ενιαία μυητική παράδοση που καλείται τελειοποίηση και εκκινεί θεματολογικά από την ανέγερση του Ναού του Σολομώντα, τον θάνατο του Διδασκάλου, την εκλογή ενός αντικαταστάτη του, την τιμωρία των δολοφόνων και την τελική ανεύρεση του απωλεσθέντα Λόγου.

Στο παράρτημα της μελέτης επελέγησαν ορισμένες εβραϊκής ή βιβλικής προέλευσης λέξεις των βαθμών 4ο -14ο και κατεβλήθη ιδιαίτερη σπουδή στο να αποδοθούν σωστά όσον αφορά στην προέλευσή τους, το σημασιολογικό τους περιεχόμενο και το αν η χρήση τους στα τεκτονικά τυπικά είναι αυτούσια ή αποτελεί αντικείμενο σκόπιμης ή μη παραφθοράς. Ειδικότερα, η αναφορά σε βιβλικά ονόματα αποδεικνύει την ανάγκη των συντακτών των αρχέτυπων τυπικών να βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, το οποίο ήταν συμβατό με την εποχή και την προϋπάρχουσα εσωτερική παράδοση. Αυτή η ανάγκη, εν πολλοίς αγνοήθηκε από τους μεταφραστές, τους ερμηνευτές και όσους ανέλαβαν την ευθύνη τροποποίησης των τυπικών αυτών.

Η έκδοση συνοδεύεται από εικόνες σημαντικών χωρίων των τυπικών του πρωτότυπου, καθώς και μία ιστορική εισαγωγή στον Τύπο του Βασιλικού Μυστικού και την πρώιμη Σκωτική παράδοση. 

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα
Ευχαριστίες
Βραχυγραφίες
Νόμοι και Κανονισμοί δια την διακυβέρνησιν μιας Στοάς Τελειοποιήσεως
Συντάγματα και Κανονισμοί
Περαιτέρω Οδηγίαι δια την ρύθμισιν Στοών Τελειοποιήσεως
4ος Βαθμός Μυστικός Διδάσκαλος
5ος Βαθμός Τέλειος Διδάσκαλος
6ος Βαθμός Τέλειος Διδάσκαλος εκ Περιεργείας ή Γραμματεύς εξ Απορρήτων
7ος Βαθμός, καλούμενος Έφορος και Δικαστής ή Ιρλανδός Διδάσκαλος
8ος Βαθμός, καλούμενος Επόπτης των Οικοδομών ή Διδάσκαλος εν Ισραήλ - Σκώτος Διδάσκαλος των τριών Ι.Ι.Ι.
9ος Βαθμός ή Περιστύλιον του Εκλεκτού Διδασκάλου των Εννέα
10ος Βαθμός καλούμενος Εκλεκτός Διδάσκαλος των 15
11ος Βαθμός Περιστύλιον καλούμενον των Υπερτάτων Ιπποτών Εκλεκτών
12ος Βαθμός του Μεγάλου Διδασκάλου Αρχιτέκτονος
13ος Βαθμός καλούμενος της Βασιλικής Αψίδος
14ος Βαθμός καλούμενος Τελειοποίησις - Ο έσχατος του Συμβολικού Τεκτονισμού
Παράρτημα
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο

 
Αξιολόγηση προϊόντος
Το προϊόν δεν εχει αξιολογηθεί
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης