Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Χωρίς να θεωρούμε ότι έχουμε καταγράψει όλα τα αξιόλογα βιβλία εσωτερισμού, μυστικισμού, αποκρυφισμού, τεκτονισμού, ροδοσταυρισμού κλπ. που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, θα θέλαμε να μάς επιτρέψετε να σας προτείνουμε κάποια καλά βιβλία που κυκλοφορούν (ή που κυκλοφόρησαν και να εξαντλήθηκαν, χωρίς να γνωρίζουμε εάν θα επανεκδοθούν) στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν καταγράψει και ξεχωρίσει μια ομάδα ανθρώπων -αδελφοί, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία και αγάπη- για την "πνευματική τροφή".
Εδώ σας χαρακτηρίζουμε με τα γράμματα (Α) ή (Β) ή (Γ) την "δυσκολία" των αντίστοιχων βιβλίων, θεωρώντας απαραίτητο, στη κάθε θεματολογία, την ανάγνωση του επιπέδου (Α), για να μεταβούμε στο (Β) και μετά στο (Γ).
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία KIRK RAVEN SCHOFIELD: Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι. - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία ADEL JEAUNIERE: Πλάτων. - ΠΑΠΑΔΗΜΑ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία JEAN BRUN: Ο Στωϊκισμός. - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ: Περί Θεών και Κόσμου. - ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ - ΔΙΜΕΛΗ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ: Σχόλια εις τα Χρυσά Έπη των Πυθαγορείων. - ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ - ΔΙΜΕΛΗ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ: Η Επιστήμη των Δονήσεων. -ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ - ΔΙΜΕΛΗ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ: Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια. -ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία Clemens-Zintzen: Μυστικισμός και Μαγεία στην Νεοπλατωνική Φιλοσοφία. - ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ: Τα Ελευσίνια Μυστήρια. - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ (Β)
  • 23/11/2013 | Αρχαία εσωτερική ελληνική γραμματεία - μυθολογία Κ.KERENYI: Ελευσίς, Μυστήρια και Λατρεία. - ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ (Β)
Δωρεάν
αποστολή
με αγορές άνω των 100€